Return to Office

Return to Work Safely After COVID-19

โซลูชันที่จะช่วยให้พนักงานและองค์กรของคุณกลับมาทำงานอย่างปลอดภัยและตอบโจทย์การทำงานในรูปแบบ Flexible Working

Return to Office

Return to Work Safely After COVID-19

โซลูชันที่จะช่วยให้พนักงานและองค์กรของคุณกลับมาทำงานอย่างปลอดภัยและตอบโจทย์การทำงานในรูปแบบ Flexible Working

COVID-19 Solution

บริหารการกลับเข้ามาทำงานอย่างปลอดภัยด้วยเทคโนโลยี

เสริมประสิทธิภาพพื้นที่ทำงานด้วยเทคโนโลยีให้พร้อมรองรับการกลับมาทำงานของพนักงานในช่วง COVID-19 ได้อย่างปลอดภัย ตอบโจทย์รูปแบบการทำงานในยุค New Normal

Social Distancing Seating Chart
Thermal Health Screening
Employee Covid-19 Screening Questionnaire
COVID-19 Contact Tracing
Contactless Employeee Experience
Dynamic Access Control
Social Distancing Seating Chart
Thermal Health Screening
Employee Covid-19 Screening Questionnaire
COVID-19 Contact Tracing
Contactless Employeee Experience
Dynamic Access Control
Image link
Social Distancing Seating Chart

Manage your seating chart with distance planning

W+ Co Desk ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณสามารถจัดรูปแบบโต๊ะทำงานได้อย่างง่ายดายในรูปแบบ Social Distancing เตรียมพร้อมสำหรับการกลับมาทำงานอย่างสมบูรณ์แบบ
Image link
Thermal Health Screening

Keep everyone safe with health checkpoints

พนักงานหรือผู้มาติดต่อต้องผ่านการตอบแบบประเมินความเสี่ยงผ่านระบบ W+ Visitar เพิ่มความปลอดภัยและความมั่นใจมากยิ่งขึ้นในการกลับเข้ามาทำงานในยุค Next Normal
Image link
Image link
Employee Covid-19 Screening Questionnaire

Reduce the risk of spread of COVID-19 in the workplace

W+ Co Desk ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณสามารถจัดรูปแบบโต๊ะทำงานได้อย่างง่ายดายในรูปแบบ Social Distancing เตรียมพร้อมสำหรับการกลับมาทำงานอย่างสมบูรณ์แบบ
Image link
COVID-19 Contact Tracing

Know who’s been where and when

ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ด้วยฟีเจอร์ COVID-19 Contact Tracing จากโซลูชัน W+ Co Desk ที่จะช่วยให้องค์กรสามารถแจ้งเตือนพนักงานที่มีความเสี่ยงสูงได้ทันที ผ่านข้อมูลจากการจองโต๊ะทำงานส่วนกลาง
Image link
Image link
Contactless Employeee Experience

Touchlesss Technology

โซลูชันต่างๆจาก W+ รองรับการเชื่อมต่อเทคโนโลยี AI Facial Recognition ตอบโจทย์การทำงานยุค Next Normal แบบ Touchless Technology ช่วยให้การเข้าใช้พื้นที่บริเวณต่างๆ ปลอดภัยและสะอาดมากยิ่งขึ้น
Image link
Dynamic Access Control

Ensure only healthy staff can enter the office

W+ Access โซลูชันที่จะช่วยให้องค์กรมั่นใจได้ว่ามีเพียงพนักงานที่ผ่านแบบสอบถามด้านสุขภาพและจองโต๊ะทำงานล่วงหน้าผ่านโซลูชัน W+ Co Desk แล้วเท่านั้น จึงจะสามารถเข้าพื้นที่ทำงานภายในได้
Image link

Return to Work อย่างมั่นใจในยุค Next Normal ด้วยเทคโนโลยีจากแพลตฟอร์ม Workplace Plus

ติดต่อนำเสนอโซลูชันให้ตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ